Akció!

Sövényfalvi lakodalom 1980-ban / Fekete Antal gyűjtése

3.000 Ft

1. Lassú csárdás, féloláhos, verbunk és szökős
2. Magyaros
3. Öreges, csárdás, verbunk és szökős
4. Magyaros
5. Öreges, féloláhos és szökős
6. Csárdás és féloláhos
7. Cigánycsárdás
8. Verbunk

Kategória:

Leírás

Archív felvételeink soron következő, 1980-ban készült darabján egy sövényfalvi lakodalomban a Kis-Küküllő vidék legkiemelkedőbb zenekara, az Ádámosi Banda muzsikál. Reméljük Fekete Antal e gyűjtése továbbra is a táncház-muzsikusok generációinak mutat majd példát.

Kozák József – hegedű
Kozák József – kontra
Csizmadia Illés – cimbalom
Hosszi István – nagybőgő
Ismeretlen – harmonika

A Kis-Küküllő vidéke
Az ádámosi zenészek szerepe

A Maros-Küküllő vegyes lakosságú falvak jellemzőek. Északon a mezőségi falvak, nyugaton a délre forduló Maros-völgy, illetve az erdélyi Érchegység, az ún. Móc-vidék határolja. Keleti határmezsgyéje a Marosvásárhely-Balasár-Segesvár országút vonala, amely azonban nem is igazán határolja el a marosszéki illetve székelyföldi táncdialektusoktól. Déli határvidékén nagy-küküllői és maros-völgyi magyar szorványok élnek.
Martin György szerint a Maros-Küküllő vidék egységes táncdialektust alkot, hiszen mind a román, mind a magyar dialektus olyan sajátos táncdialektusok, amelyek viszonylag sajátos egységet jelentenek és amelyek földrajzi határai egybevágnak. Az alaptípusok a táncdialektuson belül eltérnek ugyan, de a táncélet, a tánczene és a táncok kölcsönhatásai bizonyos összefonódást mutatnak.
Ez a legdélibb magyar táncdialketus, amely szinte máig megőrizte régies jegyeit. A régi táncstílus jegyei itt még különböző fejlődési fázisaikban figyelhetők meg a régióra jellemző egyes táncformákban. Példának okáért a ritka és sűrű pontozónak nemcsak férfi szóló formája maradt meg, de párosban is táncolják, és a verbunknak férfi, női, páros és menettánc alakjai is fennmaradtak. Csak e vidékre jellemző, hogy a székely verbunk a táncrend közepén foglal helyet. Az Erdélyben nem jellemző énekes vagy hangszeres leánykörtáncok pedig szinte csak itt találhatók meg.
A magyar és román nép táncban-zenében még egy faluközösségen belül is megőrizte kultúrájának sajátos jegyeit, és természetes módon, a közösen rendezett táncmulatságok alkalmával ugyanazon zenész muzsikájára táncolva tökéletesen megismerték egymás táncait és zenéjét.
A táncdialektuson belül a földrajzi elhelyezkedés ugyanakkor a különböző aldialektusokat is meghatározza. Általánosságban véve míg Alsó-Fehér megyére még a “magyaros”, addig a Kis-Küküllő vidékére már a “székelyes”, marosszékies vonások jellemzőek. Ugyanakkor a tánc- és zenekultúrában is megfigyelhetők azok a hatások, amelyeket egy-egy vidék tájilag is szorosan összetartozó, rokonsági és gazdasági kapcsolatokkal összefűződő falucsoportjai határoznak meg. Ugyanilyen fontos hatással bírnak a kulturális egységét meghatározó közös vásáros- és zenészközpontok.
A táncdialektus középső, keleti dialektusát a Vízmellék, a Kis-Küküllő vidéke, és annak mintegy 70 km-es alsó völgyszakaszának falusora Balázsfalvától Balavásárig, valamint egyetlen városa, Dicsőszentmárton képezi. Valaha ez utóbbi volt a környék egyik vásárosközpontja, és így a környék meghatározó gazdasági centruma is egyben. Ugyanakkor a Dicsőszentmárton környéki falvak (Sövényfalva, Ádámos, Magyarkirályfalva, Küküllődombó) tánczenei arculatát a kimagaslóan és széles körben muzsikáló ádámosi cigányzenészek határozták meg.

További információk

Műfaj

Népzene/világzene

Előadó

Ádámosi Banda

Megjelenés éve

N/A