Pávai István: Magyarózd népzenéje + DVD ROM Melléklet !

5.000 Ft

Kategória:

Leírás

Az 1950-es évek elejétől Horváth István, Magyarózd szülötte, Kolozsvárra került parasztköltőként ébredt rá a néphagyományok gyűjtésének jelentőségére. Zenei képzettséggel nem rendelkezvén, írásban rögzítette szülőfaluja népköltészetét. Később magnetofonnal rögzítette a dalokat, a hangszeres zenét, illetve több másik, jelentős gyűjtőt kalauzolt Magyarózdon. Kiadványunk a Horváth István által és segítségével készült, eddig kiadatlan korai hangfelvételeket adja közre, ugyanakkor áttekintést nyújt folklórszemléletéről, és a magyarózdi zenés-táncos népszokásokról.
Tartalomjegyzék:
Találkozásom Magyarózd népzenéjével
Horváth István, az igazi népdal védelmezője
A Maros-Küküllők vidékének belső tagolódása
A Maros-Küküllők vidékének kutatottsága
A korai magyarózdi gyűjtések és adatközlőik
Zenés műfajok, zenélési alkalmak Magyarózdon
Gyermekmondókák
Altatódal, sirató, dalolás szerepe
Átkozódó nóták, keservesek
Balladák a fonóban
Zenés katonakísérés
Lakodalom
Karácsonyi tánc, vasárnapi tánc, kalákatánc
Táncszók
Egyéb zenés szokások és műfajok
A hangfelvételek válogatásáról és a közreadás módjáról
Irodalom
A példatár folklórszövegei
Szöveges műfajok
A naptári év szokásai
Az emberélet fordulói
Helységnévmutató

További információk

Műfaj

Könyv/oktatóanyag

Előadó

Pávai István

Megjelenés éve

N/A