Pávai István: A sóvidék népzenéje + DVD-ROM melléklet !

5.500 Ft

Kategória:

Leírás

Személyes okai is vannak annak, hogy a Sóvidék népzenéjéről adok közre egy összefoglaló kiadványt. Családom két ágon is székelyföldi, s a dédszülőktől visszamenően falusi őstermelők voltak. … Ükapám mesélte nagyanyámnak azt a tréfás történetet, hogy az atyhaiak annyira zajosan, dobogtatva, kurjongatva táncoltak, hogy a zene már nem is hallatszott. Így a zenészek egy idő után kimentek, elszívtak egy cigarettát, majd visszajöttek a helyükre, és behúzták a táncot…“
Kiadványunk magyar és angol nyelven áttekintést nyújt a Székelyföld egyik jelentős kistájának, a Sóvidéknek a népzenéjéről, zenés táncos szokásairól. A DVD-ROM mellékleten a kistájhoz kapcsolódó 3460 folklóradat, 2500 hangfelvétel (fonográftól a digitális technikáig), 1450 kottás és szöveges népdallejegyzés, 124 videoklip (némafilmtől a digitális technikáig), 195 fotó, 334 archív dokumentumoldal található sokszempontú polihierarchikus, multimédiás adatbázisban, melyben kétnyelvű menürendszer segíti a keresést. A kötet az MTA BTK Zenetudományi Intézettel közös kiadásban jelent meg.
Tartalomjegyzék | Content
Kapcsolódásaim a Sóvidék népzenéjéhez | My Relationship to the Music of Sóvidék
A kiadvány összeállításának szempontjai | Selection Criteria
A Sóvidék népzenéjének gyűjtése | The Study and Collection of Folk Music in Sóvidék
A Székelyföld népzenei szempontú táji tagolódása | An Ethnomusicological Map of Székelyföld
Csíkszék
Háromszék
Marosszék
Udvarhelyszék
A Sóvidék mint néprajzi kistáj | Sóvidék As an Ethnographic Microregion
Éneklés, rigmus, mondóka | Verses and Rhymes
A hangszeres zene és a tánc alkalmai | Instrumental Music and Its Uses
Zajkeltés, jeladás, játékhangszerek | Noise-Makers, Locating and Signalling, and Toys
Kisebb tánc- és zenélési alkalmak és hangszereik | Instruments Used for Minor Event
További táncalkalmak | Other Occasions for Dance
Hangszeregyüttesek | Ensembles
Alkalmi hangszertársulások | Ad hoc ensembles
Hagyományos hangszeregyüttesek | Traditional Ensembles
A hagyományos zenekar bővülései | Expanded Traditional Ensembles
A hagyományos zenélési módok megszűnése | The Disappearance of Traditional Musical Forms
Városi cigányzenekarok, polgári hatások | Urban Romani Musicians and the Bourgeois Influence
Tánckészlet | The Dance Repertoire
A zene a naptári év szokásaiban | Music in Customs Associated with the Calendar Year
Fényképek | Photos
Jegyzetek | Notes
Irodalom | Bibliography
Helységnévmutató | Index of Place Names

További információk

Műfaj

Könyv/oktatóanyag

Előadó

Pávai István

Megjelenés éve

N/A