Mikor Máriához…DVD-ROM / Bukovinai és moldvai népénekek, népdalok Domokos Mária gyűjtéséből

3.000 Ft

Kategória:

Leírás

Eredeti népzenei felvételek a Magyar tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Központja Zenetudományi Intézetének Népzenei Archívumából.
DOMOKOS MÁRIA (Kolozsvár 1942.) népzenekutató és zenetörténész sokirányú érdeklődésében mindig súlyponti helyen volt a moldvai, bukovinai népzene kutatása. A szerkesztésében jelent meg a Magyar Népzenei Antológia sorozatát záró VII. ‘Moldva és Bukovina népzenéje’ CD albuma. A magyar nyelvterület e részét, amely a történelmi Magyarországon mindig kívül esett, Domonkos Pál Péter javaslata nyomán 5. zenei dialektus területnek nevezi a zenetudomány, kiegészítve ezzel a Bartók által megkülönböztetett további négy – Dunántúl, Felföld, Alföld és Erdély – zenei dialektust. A DVD-ROM Domonkos Mária két páratlan értékű gyűjtését tartalmazza az 5. zenei dialektus területről. Az egyik egyetlen énekes, GÁSPÁR SIMON ANTAL repertoárját felölelő hangdokumentáció. A másik KALLÓS ZOLTÁN szakmai együttműködésével, hét moldvai faluban végzett gyűjtés hangfelvételeit tartalmazza.
E két terület a csíksomlyói Mária-kegyhely közelségében a római katolikus vallás hagyományainak leghívebb őrzői közé tartozik. A gyűjtött anyagban is jelentős helyet foglalnak el a népénekek, a magyar latin nyelvű liturgikus énekek. Ugyanakkor a népdalhagyomány is számos becses zenei régiséget, sokvertszakos balladát, keservest és történelmi éneket őrzött meg.

További információk

Műfaj

Népzene/világzene

Előadó

Moldvai / Gyimesi

Megjelenés éve

N/A