Jánosi Együttes: Pro Patria / Válogatás a Rákóczi szabadságharc korának zenei emlékeiből

3.500 Ft

Jánosi Együttes: Pro Patria
Az elmúlt évezred magyar történelme alapján mondhatjuk, a Kárpátok közé szabadként érkezett magyar számára a szabadság volt a legfontosabb, ha ritkán adatott is meg az elmúlt ötszáz év során. Azt, hogy az elnyomatás évszázadai alatt is a szabadság eszméje, az érte való küzdelem állott a magyar nép gondolkodásának középpontjában, írott és íratlan források, népköltészetünk és főként a szájhagyomány által fennmaradt népzenei kincsünk is igazolja. Az emlékezés relikviái a több évszázados Habsburg elnyomás elől a népélet mélyebb rétegeibe menekültek, így lett belőlük népmese, ballada pakulár nóta vagy lakodalmi mars.
Különös jelentősége a Rákóczi-kor zenei emlékeinek, hogy a ma régi stílusúnak tartott magyar táncok zenei anyaga szinte kivétel nélkül megtalálható már a kora XVIII. századi magyar tánczenei gyűjteményekben azzal a még korábbi tánczenei anyaggal együtt, amely a század első harmada után feledésbe merült, és emlékeit csak a kéziratok őrizték meg.
Lemezünkön korabeli táncdallamok, továbbá a szabadságharchoz vagy Rákóczi Ferenc személyéhez köthető korabeli dallamok szólalnak meg, amelyek nem egyszer stílust, dallamformát teremtve sok-sok új dallamban újjászületve ereklyeként maradtak meg népünk emlékezetében. Végül elhangzanak olyan dallamok is, amelyeknek korabeli forrásuk nincs ugyan, a hálás nép-emlékezet mégis a Kuruc korhoz köti azokat.

Kategória:

Leírás

Dalok:
Jelen lemez a Jánosi Együttes megalakulásának 35. évfordulója alkalmából jelenik meg.
1. Táncok az Apponyi (Zay-ugróci) kéziratból (A megszólaló táncdallamok első darabjának neve Katonás,amiből sejthetjük, hogy a dallam valamilyen katonatánchoz vagy hajdútánchoz kapcsolódott )
2. Az erdélyi fejedelem tánca (Az itt megszólaló változat a Vietoris kódexben található
3. Régi csárdás (Az erdélyi fejedelem táncának a szombathelyi Csejtei István által,az 1960-as évek elején játszott változata)
4. Táncok az Apponyi (Zay-ugróci) kéziratból (A megszólaló táncdallamok egy letűnt kor tánczenéjét, ahajdútáncok zenei emlékeit idézik meg…)
5. Táncok az Apponyi (Zay-ugróci) kéziratból (A táncokat két hegedűre jegyezték le. Az elsőként megszólaló
Rozsnyó tánc különös értéke, hogy a dallam eredeti, 1730-as évekből származó kézirata az erdélyi mezőség zeneihagyományában ma is élő hangszeres díszítményeket tartalmaz)
6. Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi… (A híres Kuruc-kori dal Pálóczi Horváth Ádám gyűjteményéből)
7. Rákóczi nóta (Az eredeti Rákóczi nóta egy XIX. századi gyűjtemény szerint)
8. Pakulár nóta (Az Erdély-szerte ismert pakulár nótának a kalotaszegi Varga Ferenc
Csipás által játszott változata)
9. Török hadimars (Török hadi induló. A török zenei hagyományban sokféle változatban
ismert hadi indulót már a XVI. századi török háborúkban is
ismerték és játszották.)
10. Avasi tánc (Az avasi román tánc a Rákóczi induló táncdallamként játszott
változata)
11. Felcsíki lakodalmi mars (A Kárpát-medence szerte lakodalmi indulónak játszott Rákóczi
induló felcsíki változata)
12. Széki lakodalmi mars (A Rákóczi induló Széki változata)
13. Te vagy a legény Tyukodi pajtás… (A híres „Tyukodi nóta”, valamint ennek Bihari János repertoárjából
való táncdallam változata)
14. Nagy majtényi síkon… (Az ismert Kuruc-kori dal nagykunsági változata)
15. Rákóczi induló (A Rákóczi induló egy reformkori kottakiadvány szerint)

További információk

Műfaj

Népzene/világzene

Előadó

Jánosi Együttes

Megjelenés éve

N/A