Darmos István: “Bátyámuram, néne, papó…”

1.480 Ft

Kategória:

Leírás

Kedves Táncos Barátom!
Ebben az évben megismerhetitek tanáraitok és e munkáltató
könyv segítségével, hogy a felnõttek és idõskorúak hogyan
éltek a hagyományos paraszti kultúrában. A földi
élettõl elbúcsúztató szokások, s az elhunytakra való emlékezés
módjai, lehetõségei is ide tartoznak, hiszen ezek zárják
le az emberi életfordulók sorát. E mellett bepillantást
nyerhettek azokba a táncalkalmakba és naptári ünnepekbe,
amelyeken a felnõtt korúak vagy az idõsek jutottak
egykor szerephez, az õ szórakozásukat szolgálta, vagy az
általuk végzett rituális cselekmények kapcsolódtak ezekhez
az eseményekhez.
A magyar néprajztudomány által feltárt, és a mai napig
folyamatosan kutatott kultúrkincs megõrzése, továbbörökítése
mindannyiunk feladata és célja kell legyen. Sokan
nem hallanak errõl, nem tanulnak néprajzot. Ti – akik
foglalkozhattok ezzel a tudománnyal, s számos új ismeretet
szerezhettek népünk eredetérõl, hagyományairól -,
legyetek büszkék magyarságotokra és igyekezettek minél
többet „zsebre tenni”, s késõbb utódaitoknak tovább adni e
kincsbõl.
Darmos István
Tartalomjegyzék:
FELNŐTTEK, IDŐSEK, ÉS AZ ELBÚCSÚZTATÁS SZOKÁSAI
Felnőttek, idősek, és az elbúcsúztatás szokásai
Paraszti munka, munkaszervezés 6
Az idősek szerepe a családban, a falu társadalmában 7
Az elmúlás előjelei 8
Haldoklás, elmúlás 9
Virrasztás, siratás, temetés, tor 10
Sírjelek 11
Megemlékezés az elhunytakról 12
Összefoglalás 13
Összefoglaló feladatlap 14
A HÁZASOK TÁNCALKALMAI
A családi események táncalkalmai 16
Táncalkalmak farsangban 17
Az asszonyok mulatságai 18
A férfiak mulatságai 19
Összefoglalás 20
Összefoglaló feladatlap 21
FELNŐTTEK AZ ÉVKÖR ÜNNEPEIN
Disznóölés, disznótor 24
Regölés 25
Szent György napja 26
Virágvasárnap 27
A húsvéti ételek jelképrendszere 28
Fehérvasárnap 29
Aratás és a hozzá kapcsolódó szokások 30
Augusztus 20-hoz kapcsolódó szokások 31
Szüreti felvonulás, szüreti bál 32
Pásztorünnepek: Szent Mihály, Vendel, Dömötör 33
Összefoglalás 34
Összefoglaló feladatlap 35

További információk

Műfaj

Könyv/oktatóanyag

Előadó

Darmos István

Megjelenés éve

N/A