Barsi Ernő: A “hallott” szó nyomában

1.900 Ft

2009

Kategória:

Leírás

A ‘hallott’ szó nyomában
A kiadvány közel 25 előadás anyagát tartalmazza, képekkel illusztrálva. Immár második alkalommal jelenik meg.’Szívből kívánom, hogy aki majd olvasni fogja, megismerje hagyományainkat, szeresse, ápolja is azokat. Építse bele lelki életébe, hogy hatására épüljön, erősödjön ez a mi sokat szenvedett, sok megpróbáltatást megélt nemzetünk.’
Előszó 3
Ajánlás 4
I. Emlékek, tanulságok 6
…1. Játék az életutamon 6
…2. Maradandó értékeink 34
II. ‘Szolgálni’ a hazának, ‘használni’ az embertársainknak 45
…1. Néprajz az általános iskolában 45
…2. A néprajz szerepe az emberi személyiség formálásában 51
…3. Népzene az iskolában Kodály szellemében 55
…4. Új tanév – új feladatok 59
…5. Gondolatok, tanácsok a népdalgyűjtéshez 61
…6. Életet a magyar népdalok tanításában! 65
…7. A népszokások újjáélesztése és továbbéltetése 69
…8. Mit ad a zene a mai embernek? 72
III. Kincskeresőben a népnél 77
Tartalom:
…1. Gyermekjáték-dalokba ékelődött strófikus dallamok 77
…2. Népdalaink néprajzi hátterének kutatása 102
…3. Adatok népi hangszeres pedagógiánk kérdéséhez 112
…4. A szántás-vetés ismeretanyaga a sályi emberek ajkán élő dalokban 120
…5. A Duna a népdalokban 125
…6. Magyar népzene a Dunántúlon 133
…7. Népzene Burgenlandban 135
IV. Tanulságok olvasmányokból, úti élményekből 144
…1. Mozgó népfőiskolán Erdélyben 144
…2. Költőink, íróink a magyar táncról 148
…3. Népzene, műzene kölcsönhatása 166
…4. A népdal továbbélésének lehetőségei 17
V. Az utat mutató és megtartó példa 175
…1. Emlékeim Dr. Harsányi Istvánról, avagy példatár mindenkori pedagógusképzésünk számára 175
…2. ‘Végső búcsúzás’ Harsányi Istvántól 183
…3. Búcsú Dr. Timaffy Lászlótól 186
Utószó gyanánt 189

További információk

Műfaj

Könyv/oktatóanyag

Előadó

Dr. Barsi Ernő

Megjelenés éve

N/A