A jászsági hagyományokról / Kocsán László

2.000 Ft

Kategória:

Leírás

Igen hasznos összeállítást tart kezében az olvasó, ha a Jászság egyes folklórműfajai és azok kutatástörténete iránt érdeklődik.
A különböző nehezen hozzáférhető, többnyire ‘elszórt’ helyeken megjelent anyagközlések összebúvárlásával már önmagában is dicséretes munkát végzett a szerző, aki ezeknek a részeknek mintegy ‘csak’ összeállítója. Azért is üdvözlendő ez a vállalkozás, mert nem csupán a helyi vagy regionális kiadványok számbavétele révén jött létre, hanem a nagyobb tematikus monográfiák anyagából is kerültek bele — ott csak hellyel-közzel előforduló — adatok, és ily módon ezek közül a ‘jászsági szemüvegen keresztül nézve’ fontosak itt egymás mellett találhatók meg. Gyakorlati szempontból tehát sokkal hatékonyabban — könnyebben és gyorsabban áttekinthetők, mint eredeti lelőhelyükön.
Függetlenül az apróságokra is kiterjedő részletektől, ez a kézikönyv jellegű munka minden bizonnyal hosszú ideig és sokak számára lesz nélkülözhetetlen. Segítségül szolgál mindazoknak a pedagógusoknak és/vagy népművelőknek, honismereti szakkörvezetőknek, akik a helyi –vagy tágabb kistérségi — azonosságtudatot szándékoznak a fiatalokban elültetni, az idősebbekben tudatosítani, esetleg megerősíteni. Mindezt remélhetőleg a rájuk bízott csoportok vagy közösségek (iskolai osztály, szakkör stb.) jellegétől függetlenül. Erre pedig az uniformizálódással együtt járó — a rendszerint amerikai mintát többnyire ésszerű mérlegelés nélkül követő — világunkban egyre nagyobb szükség van. (Könnyen belátható, hogy senki számára sem kívánatos — a soknemzetiségű Kelet-Közép-Európában különösen nem — egy ottani átlagpolgár átlagos tájékozottságát követendő példának tekintő társadalmi környezet.) mai magyarországi társadalmunk is sok tekintetben egészségesebb lenne, ha a valahova tartozás tudata — természetesen a kívánatos irányultsággal társulva — mindenkiben a megfelelő mértékű volna. Nagyon valószínű, hogy tamási Áron Ábele sem véletlenül — és éppen Amerikában — jött rá, valamint fogalmazta is meg:
‘Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.’
Kívánom mindenkinek, akinek ez a kötet eljut a kezébe — különösen, ha a Jászság kultúrája iránt közelebbről is érdeklődik –, hogy forgassa eredményesen és — még ha pénzben rövid időn belül és közvetlenül nem is kifejezhető — haszonnal!
Pálfy Gyula

További információk

Műfaj

Könyv/oktatóanyag

Előadó

Kocsán László

Megjelenés éve

N/A