Új Pátria Sorozat

Utolsó óra program

A Jövőnk Öröksége projekt egyik kiemelt része az Utolsó Óra programban rögzített gyűjtésekből készített CD-k (Új Pátria sorozat) kiadása, valamint a gyűjtés teljes anyagának hozzáférhetővé tétele a Hagyományok Háza adatbázisában.
A századforduló legnagyobb szabású kárpát-medencei népzenei gyűjtése Kelemen László ötletéből kiindulva, az ő vezetésével a Fonó Budai Zeneházban zajlott 1997. és 2001. között. A program megvalósításának részleteit egy szűk szakmai stáb – Kelemen László, Lukács József és Zsidei János – dolgozták ki.
1997 szeptemberétől kezdve kisebb megszakításokkal (nyári időszak, karácsony) rendre felvétel készült a még élő falusi hagyományos népzenei együttesekről. Egy-egy zenekar megközelítőleg teljes, több etnikumot is kiszolgáló repertoárjának felgyűjtésére három-öt nap állt rendelkezésre, ezért jutott idő arra is, hogy ne csak a dallamkészletet, hanem a zenével, tánccal, népszokásokkal kapcsolatos szöveges adatokat is rögzítsék, majd archív CD-lemezekre írják. Lehetőség szerint a zenekarokkal egy-egy pár táncos, illetve egy-két énekes is érkezett, ami a hangszeres népzene vokális és funkcionális kapcsolatainak feltárásához nyújt segítséget.
A program először az erdélyi hangszeres népzene minél teljesebb repertoárjának rögzítését tűzte ki célul, így az első részben közel másfél év alatt 47 zenekar, valamint több tucat énekes és táncos érkezett Erdélyből. A program része volt a hagyományos erdélyi furulyazene feltérképezése is. A gyűjtéseket elsősorban Kelemen László, Pávai István, valamint Juhász Zoltán és Árendás Péter végezték, a táncgyűjtésben Zsuráfszki Zoltán és a Budapest Táncegyüttes néhány tagja segített. Minderről számítógépes jegyzőkönyv készült, melyet Koncz Gergely írt. A lezárt gyűjtés kb. 550 CD-nyi zenei anyagot jelent, továbbá minden csoportról videofelvétel is készült. A csoportok kiutazását Erdélyből Tötszegi András szervezte.
1999 tavaszától a gyűjtés 25 felvidéki együttessel folytatódott. A szlovákiai magyar, szlovák, gorál és ruszin csoportok megszervezését és gyűjtését Agócs Gergely végezte, teljessé téve ezzel igen hiányosan kutatott falvak és területek gyűjtését is. Itt újabb 250 CD-nyi anyagot rögzítettünk, nem beszélve a videofelvételekről.
A program harmadik része 2000 májusában kezdődött, a kimaradt kárpátaljai, partiumi, délvidéki és magyarországi zenekarokkal. Táncosokat itt már csak elvétve találtunk, és az együtt muzsikáló zenészeket is gyakran több faluból kellett összeszedni. A 40 különböző zenekar előkészítését és gyűjtését főképpen Vavrinecz András, Németh István, Árendás Péter, valamint Pál Lajos (Kárpátalja) és Bodor Anikó (Délvidék) végezték. A paletta itt igen sokszínű volt: a vonósokon kívül a kárpátaljai rutén bandától a bánsági román fúvósokon át a délvidéki tamburásokig sok zenész, magyar és cigány énekes is megfordult a stúdióban. Az itt készült 450 CD-vel együtt az Utolsó Óra programban összesen 1250 CD telt meg zenével és szöveges adatokkal.

Az Utolsó Óra programban részt vevő „adatközlők” az alábbi helyekről érkeztek (a megyékbe való besorolás az 1913-as helységnévtár alapján történt):
1. ERDÉLY:
Ádámos (Kis -Küküllő vm.), Almásszentmihály (Kolozs vm.), Alsójára (Torda-Aranyos vm.), Balázstelke (Kis -Küküllő vm.), Bálványoscsaba (Szolnok-Doboka vm.), Bálványosváralja (Szolnok-Doboka vm.), Báré (Kolozs vm.), Budatelke (Kolozs vm.), Buza (Szolnok-Doboka vm.), Csabaújfalu (Szolnok-Doboka vm.), Csíkjenőfalva (Csík vm.), Csombord (Alsó-Fehér vm.), Erdőszombattelke (Szolnok-Doboka vm.), Fejérd (Kolozs vm.), Gerendkeresztúr (Torda-Aranyos vm.), Gernyeszeg (Maros-Torda vm.), Gogánváralja (Kis-Küküllő vm.), Görgényoroszfalu (Maros-Torda vm.), Gyergyócsomafalva (Csík vm.), Gyergyódamuk (Csík vm.), Gyimesbükk (Csík vm.), Gyimesközéplok (Csík vm.), Halmosd (Szilágy vm.), Héderfája (Kis-Küküllő vm.), Jód (Máramaros vm.), Királyfalva (Kis -Küküllő vm.), Kolozs (Kolozs vm.), Magyarbece (Alsó-Fehér vm.), Magyardécse (Szolnok-Doboka vm.), Magyarfráta (Kolozs vm.), Magyarpalatka (Kolozs vm.), Magyarpéterlaka (Maros-Torda vm.), Magyarszovát (Kolozs vm.), Marosvécs (Maros-Torda vm.), Mezőceked (Torda-Aranyos vm.), Mezőkölpény (Maros-Torda vm.), Mezőméhes (Torda-Aranyos vm.), Mezőszentmárton (Maros-Torda vm.), Mezőszilvás (Kolozs vm.), Mezőszopor (Kolozs vm.), Miriszló (Alsó-Fehér vm.), Nagysármás (Kolozs vm.), Nyárádselye (Maros-Torda vm.), Oláhszentgyörgy (Beszterce- Naszód vm.), Ördöngösfüzes (Szolnok-Doboka vm.), Örkő (Háromszék vm.), Páncélcseh (Szolnok-Doboka vm.), Radnót (Kis-Küküllő vm.), Récekeresztúr (Szolnok-Doboka vm.), Szászbogács (Kis-Küküllő vm.), Szászcsávás (Kis-Küküllő vm.), Szászfenes (Kolozs vm.), Szászszentgyörgy (Beszterce-Naszód vm.), Szásztancs (Kolozs vm.), Szék (Szolnok-Doboka vm.), Szilágynagyfalu (Szilágy vm.), Szilágysámson (Szilágy vm.), Váralmás (Kolozs vm.)
2. FELVIDÉK:
Abaújszina, Magyarbőd (Abaúj-Torna vm.), Alsókálosa, Szútor (Gömör-Kishont vm.), Bodrogmező (Zemplén vm.), Dunaszerdahely (Pozsony vm.), Feketebalog (Zólyom vm.), Fülek (Nógrád vm.), Garamszőlős (Bars vm.), Hanva (Gömör-Kishont vm.), Horhát (Zólyom vm.), Ipolypásztó, Ipolyhídvég (Hont vm.), Klenóc (Gömör-Kishont vm.), Kürt (Komárom vm.), Lándok, Sörkút, Toporc (Szepes vm.), Lice, Jolsva (Gömör-Kishont vm.), Nemesócsa (Komárom vm.), Opálhegy (Zemplén vm.), Osgyán (Gömör-Kishont vm.), Pered-Diószeg (Pozsony vm.), Polhora (Árva vm.), Sajógömör (Gömör-Kishont vm.), Szepsi (Abaúj-Torna vm.), Terhely (Trencsén vm.), Tótraszlavica (Sáros vm.), Zsére (Nyitra vm.), Váradka,Végpetri,Geréb,Gerla, Alsópagony, Felsőpagony (Sáros vm.),
3. KÁRPÁTALJA, PARTIUM, BÁNSÁG ÉS DÉLVIDÉK:
Alsószelistye (Máramaros vm.), Aknaszlatina (Máramaros vm.), Armenis (Krassó-Szörény vm.), Avasfelsőfalu (Szatmár vm.), Barátka (Bihar vm.), Hertelendyfalva (Torontál vm.), Hirip (Szatmár vm.), Nagypalád (Szatmár vm.), Szentmihály (Torontál vm.), Técső (Máramaros vm.), Tiszaújlak (Ugocsa vm.), Torontáloroszi, Magyarcsernye (Torontál vm.), Versec (Temes vm.)
4. MAGYARORSZÁG:
Alsópetény (Nógrád m.), Babócsa, Nagyatád (Somogy m.), Balassagyarmat (Nógrád m.), Berzence, Merenye, Lábod (Somogy m.), Borsodbóta, Sáta (Borsod m.), Dejtár (Nógrád m.), Galgagyörk, Héhalom, Püspökhatvan, Rimóc (Pest és Nógrád m.), Gyöngyöspata (Heves m.), Györe, Váralja (Baranya m.), Heves (Heves m.), Jászladány (Jász-Nagykun-Szolnok m.), Kaposszerdahely, Kaposvár (Somogy m.), Kásád, Medina, Tótújfalu (Tolna és Baranya m.), Mezőkövesd, Miskolc (Borsod m.), Mohács, Lothárd (Baranya m.), Nemespátró (Somogy m.), Ózd, Domaháza (Borsod m.), Sárospatak (Zemplén m.), Sátoraljaújhely (Zemplén m.), Szamosangyalos (Szatmár m.), Szatmárököritó (Szatmár m.), Taktabáj, Prügy (Szabolcs m.), Tarnalelesz, Szentdomonkos, Fedémes (Heves m.), Tura (Pest m.), Zsáka (Bihar m.), Zsarolyán (Szatmár m.)

Jövőnk Öröksége

"Az 1990-es rendszerváltás óta a határok átjárhatósága, a határokon túli munkavállalás lehetősége, a fogyasztói társadalom behatolása, a műsoros kazettákon terjesztett kulturális és szubkulturális hatások a népi műveltség gyorsabb átalalkulását eredményezik, immár a zártabb erdélyi településeken is.
A Fonó Budai Zeneház ezért hívta életre az Utolsó Óra programot, megteremtve az átfogó népzenegyűjtés költségeihez szükséges anyagi fedezetet és hátteret. A program szakmai támogatója az MTA Zenetudományi Intézete. 1997. szeptemberétől kezdve rendre felvételre kerülnek a még élő erdélyi hagyományos népzenei együttesek.
Egy-egy zenekar megközelítőleg teljes, több etnikumot is kiszolgáló repertoárjának felgyűjtésére öt nap áll rendelkezésre, ezért jut idő arra is, hogy ne csak a dallamkészletet, hanem a zenével, tánccal, népszokásokkal kapcsolatos szöveges adatokat is rögzítsük, majd archív CD-lemezekre írjuk.
Minden zenekarral egy-egy pár táncos, illetve egy-két énekes is érkezik, ami a hangszeres népzene vokális és funkcionális kapcsolatainak feltárásához nyújt segítséget. A program része a még fellelhető hagyományos erdélyi furulyazene feltérképezése is.
Az Utolsó Óra program nyomán megszülető CD-archívum mennyiségileg is tekintélyes anyagot kínál az erdélyi magyar, román, cigány, szász és zsidó népzenei hagyományok tanulmányozását végző kutatóknak, ugyanakkor a folklorizmus keretébe tartozó népzenei mozgalmak részére is hiteles anyagot, gazdag háttérinformációt tud szolgáltatni.
A teljes, felgyűjtött, jegyzőkönyvezett - zenekaronként 10-15 CD- nyi - anyag a tudományos kutatás számára az MTA Zenetudományi Intézetének archívumában elérhető.
A szélesebb érdeklődő közönség részére a Fonó kiadó műsoros CD-sorozatot indított útjára, Új Pátria néven, amely válogatást tartalmaz az archív anyag legreprezentatívabb részéből.
Sorozatunkat az 1930-as évek végén, a Magyar Rádió és a Néprajzi Múzeum közreműködésével, Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajtha László irányításával készült Pátria népzenei gramofonlemez-sorozat eszmei utódaként indítottuk útjára."

Pávai István