Title
Ternipe: Elmondom a világnak... / Avri Phenav e lumake...

Ár
2 500  Ft
Kép
Műfaj
Akciós
Ki
Újdonság
Be
CD leírás

Dalok:

1. Haj de Romania (5:13)
2. Dukhal muro jilo (3:08)
3. Tula (2:53)
4. Na gindyin muri gazsi (4:21)
5. Adyes me pijav (2:37)
6. Suno san tu (4:00)
7. Csak te kellesz nekem (3:23)
8. Numa tusa (3:28)
9. O barvalo shavo (3:10)
10. Sikav lasho drom (3:04)
11. Kalyi shej (2:56)
12. Avri phenav e lumake (3:32)
13. Ma este én mulatok (2:46)
14. Sostar pusaves tut (4:32)

Variations