Újdonságok
 - CD borító
 - CD borító
 - CD borító
 - CD borító
Eszterlánc - CD borító
 Mesefilm - CD borító
 - CD borító
 - CD borító
Szászcsávás Band - CD borító
Szászcsávás Band - CD borító
Bejelentkezés
Keresés
Lemezei CD és könyvesbolt
Tartalom átvétel

Moldva és Bukovína Népzenéje 4 CD + Könyv Napi Akció: 12000.- Ft helyett 6000.-Ft

6 000 Ft
Cikkszám: HCD 18264-67
Műsor idő: 
0 másodperc

Szerkesztette: Domokos Mária és Németh István

CD1
MOLDVA

1.1 Jere ki, szüvem
1.2 Szól a kukukk, szól
1.3 Szól e kukukk, szól
1.4 Gyere ki, süvem
1.5 Gyere ki, szivem
1.6 Rózsám, édes rózsám
1.7 Hej páva, hej páva
1.8 Menyecske, menyecske
1.9 Ludasim, pajtásim
1.10 Eszte nálunk e faluba
1.11 Anyám, édeszanyám
1.12 Elment ez én párom
1.13 Ilonám, Ilonám
1.14 Én hol elémenek
1.15 E pünkösti rózsa
1.16 Eszte vagyon, eszte
1.17 A lészpedi erdõn
1.18 Én víg nem vagyok
1.19 Piros, piros szegfû
1.20 A pünkösti rózsa
1.21 Ni hol kerekedik
1.22 Porondos víz martján
1.23 Mikor lián vótam
1.24 Sír ez egyik szemem
1.25 Ehol én elmenek
1.26 Kisétálék küs kertemben
1.27 Elindultam este guzsalyasba
1.28 Ciba, kutya, ne ugass
1.29 Átolmenék a temetõn
1.30 Ülj le mellyém egy kicsiddég
1.31 Este lett a legénségnek
1.32 Né hol menen hét vitéz
1.33 Kis kutyám, jó kutyám
1.34 Ki zerdõbõl, bé zerdõbe
1.35 Tavaszi szél utat száraszt
1.36 Én kimenék küs kertembe
1.37 Gyakran vettem kenderemet
1.38 Jaj be szépen szól egy harang
1.39 Túl e vizen Gerencén
1.40 Eki rivám haragszik
1.41 „Musama” – (hegedû+koboz)
1.42 „Buheiest” – (hegedû+koboz)
1.43 „Polka” – (hegedû+koboz)

Összidõ / Total time: 65¢30"

CD2
MOLDVA

2.1 Ilonám, Ilonám, szép langos Ilonám
2.2 Ugy elmenek s meglássátok
2.3 Megírták a levelemben
2.4 Ahol én elmenyek
2.5 Búbánat, búbánat, átkozott búbánat
2.6 Te menj el egy úton, én es e másikon
2.7 Aludjál, aludjál, kicsi Ráduly Péter
2.8 Kukuj, kukuj, kicsi Juzsi, kukuj, kukuj!
2.9 Akkor szép ez erdõ, mikor zöld
2.10 Ugy elmenek rózsám valamerre
2.11 Megvirágzott e diófa
2.12 Megvirágzott a diófa
2.13 Busulj, szivem, met én sirok
2.14 Veress az ég s a lefelé
2.15 Szegén Gyõri bíró
2.16 „Keserves” – (furulya)
2.17 Mikor Csíkból kiindultam
2.18 Anyám, édesanyám
2.19 Járjad lábam, járjad most
2.20 Jár’ ki lábam, jár’ ki most
2.21 Téli-nyári laboda
2.22 Azért vagyok lenbingó
2.23 Kaszálimba van egy nyírfa
2.24 Kaszálómba van egy nyírfa
2.25 Hajladozik nádszál, zörög e levele
2.26 Bubánat, bubánat, átkozott bubánat
2.27 Fúdd el, jó szél, fúdd el, búmat, bánatimat
2.28 Elindultam e patakon lefelé
2.29 Kapum elõtt jönek-mennek húszárok
2.30 Szeretem, szeretem
2.31 Szeretem, szeretem
2.32 Szeretõm e táncba, gyürüm ez ujjába
2.33 Csütörtökön este
2.34 Erre, barát, mi falunkba fapapucsba járnak
2.35 Elmenék én a városba
2.36 Míg uram a kútra járt
2.37 „Magyar csárdás” – (furulya)
2.38 János bíró, kincsem
2.39 Csenderesbe-benderesbe
2.40 Este jõ, szürkül bé
2.41 Mikor kicsi lyánka vótam
2.42 Ideki a csenderbe
2.43 Ideki a csenderbe, csenderbe
2.44 Beteg vagyok, a szerelem betegje
2.45 Ej de csillag, csillag, de szép hajnali csillag
2.46 A lészpedi patak martján van egy fa

Összidõ / Total time: 68¢38"

CD3
BUKOVINA

3.1 Mikor bújdosni indultam
3.2 Kiindultam az hazámból
3.3 Molduvának nagy a széje
3.4a „Keserves” – (furulya)
3.4b Túl a vizen egy almafa
3.5 Addig élem világomat
3.6 Úgy elmegyek, meglássátok
3.7 Ne busuljon, komámasszony
3.8a Ne busuljon senki menyecskéje
3.8b „Ne busuljon senki menyecskéje” – (furulya)
3.9 Szomorú jaz idõ, el akar változni
3.10 Szörnyû nagy romlásra készül Pannónia
3.11 Ha folyóvíz volnék, bánatot nem érnék
3.12 Ahol én eljárok, még a fák es sírnak
3.13 Árva vagyok árva, az Isten is lássa
3.14 Kit a nyáron két karomval kerestem
3.15 Úgy szeretlek, mind a mézeskalácsot
3.16a „Öregek tánca” „Friss” – (furulya)
3.16b Meghótt, meghótt a cigányok vajdája, vajdája
3.16c „Zsidós” – (dúdolva)
3.17 Házunk elõtt van egy kerek halastó
3.18 Bereg Náni kiment az erdõre
3.19 Édesanyám, be jó kend!
3.20 Kerek udvar, kicsi ház
3.21 Édes kicsi bojtárkám
3.22 Cifra cserdák, nincs teteje
3.23 Szegény ember azt gondolja
3.24 Cifra bunda szegre van akasztva
3.25 Félre tõlem búbánat
3.26 Andrásfalvi híres lányok
3.27 Szegény legény a prücsök, készül házasodni
3.28 Az én uram goszpodár, nem olyan mint a más
3.29 Messze mentem házasodni, bár ne mentem volna
3.30 Templom közepébe van egy patakocska
3.31 Lepedõcske, párnacska
3.32 „A hazai nótája” – (hegedû)
3.33 „Öregek tánca” „Lassú” – (furulya)
3.34 Huszárosan vágatom a hajamot
3.35 De ha egyszer legény lennék
3.36 Mikor éngem a fõorvos vizsitál
3.37 Hej, túl a Tiszán egy jegenye tövébe
3.38 Mondókák, gyerekjátékdalok
3.39 „Silladri” – (hegedû)
3.40 „Silladri” – (hegedû)
3.41 „Verbunk” – (hegedû)
3.42 „Verbunk” – (hegedû)
3.43 „Megholt, megholt a cigányok vajdája, vajdája” – (hegedû)
3.44a „Lassú csárdás” – (klarinét)
3.44b „Csürdöngölõ” – (klarinét)
3.44c „Silladri” – (klarinét)
3.44d „Huculenka” – (klarinét)

Összidõ / Total time: 64¢40"

CD4
EGYHÁZI NÉPÉNEKEK (Moldva, Bukovina)

4.1 Serkenj lelkem mély álmodból
4.2 „Serkenj lelkem” – (klarinét)
4.3 Ó fényességes szép hajnal
4.4 Mikor Máriához az Isten angyala
4.5 Született világ megváltója
4.6 Születésén Istennek
4.7 Örvendezzünk, Betlehembe mejünk
4.8 Dicsérség mennyben Istennek
4.9 Paradicsom mezejibe
4.10 Felkelék én jó reggel hajnalba
4.11 Csordapásztorok
4.12 Szûz Mária e világra nékünk szent fiát hozá
4.13 Kelj fel keresztény lélek
4.14 Hol vagytok magyarok
4.15 Szent János áldása szálljon ezen házra
4.16 Lehullott a Jézus vére
4.17 Ó jaj Szûzanyának
4.18 Feltámadt Krisztus e napra
4.19 Úr Krisztus feltámadott
4.20 Ó felséges Atyaisten, ki minket teremtettél
4.21 Szentséges Szûz Mária, szép lilionszál
4.22 Egészen szép vagy Mária
4.23 Mária, e zIsztennek e szent anyja
4.24 Szeregeknek szent Isztene
4.25 Én Uram, Teremtõm, mikor ingem teremtõl
4.26 Az nap harag napja leszen
4.27 Ó te világ, méz alatt méreg
4.28 Ó búlátott, sok kínt vallott gyarló testem
4.29 Ó búlátott, sok kínt vallott gyarló testem
4.30 Kaszás e földön a halál
4.31 Pályafutásomnak végén
4.32 Jaj, mely hamar múlik e világ ereje
4.33 Egek-földek Ura, nagy hatalmas Úristen
4.34 A fényes nap immán elnyugodott