Újdonságok
Góbé Zenekar - CD borító
 - CD borító
Balogh Sándor - CD borító
 - CD borító
 - CD borító
Balogh Sándor - CD borító
 - CD borító
Sebő Ferenc - CD borító
 - CD borító
 - CD borító
Bejelentkezés
Keresés
Lemezei CD és könyvesbolt
Tartalom átvétel
Akció

Erdőszombattelke / Varga László 'Balog' Zenekara: Folk Music from Transylvania 3500.-Ft helyett 2500.-Ft

Erdélyi népzene
2 500 Ft

VÁGTÁZÓ CSODASZARVAS: ÖRÖMTÜZEK A VILÁG TETEJÉN Napi Akció: 3000.-Ft helyett 2500.-Ft

Vágtázó Csodaszarvas - CD borító
2 500 Ft

Bihari Népdalok / Hallottátok Hírit , Eredeti énekes népzene Biharból Napi Akció: 3000.-Ft helyett 2500.-Ft

Bihari Népdalok - CD borító
Bihari Népdalok
2 500 Ft

Magyar Citerás Antológia I. / Lejegyzések, Énekes Változatok / könyv+CD Napi Akció: 4000.-Ft helyett 3500.-Ft

Balogh Sándor - CD borító
Balogh Sándor
4 000 Ft

Laposa Julcsi: Népi Hang-Színek / Kifestő + CD Melléklet Napi akció: 2800.-Ft helyett 2500.-Ft

Laposa Julcsi - CD borító
2 500 Ft

Geröly Virtual Trió: A Ronggyá tépett idő nAPI aKCIÓ: 3500.-fT HELYETT 3200.-Ft

Gerendás Péter - CD borító
Jazz
3 200 Ft

Baló István Projekt: Folyó A Medrében Napi akció: 3500.-Ft helyett 3200.-Ft

Balassa M. Iván - CD borító
Balassa M. Iván
3 200 Ft

Kováts Kriszta: Arany-Óra / A Capella Napi akció: 3000.-Ft helyett 2000.-Ft

 - CD borító
2 000 Ft

Kovács Kati: Kiadatlan dalok / CD+DVD / Napi akció: 3500.-Ft helyett 3000.-Ft

Kovécs Kati - CD borító
Kovács Kati
3 000 Ft

Moldva és Bukovína Népzenéje 4 CD + Könyv Napi Akció: 12000.- Ft helyett 6000.-Ft

6 000 Ft

Herczku Ágnes: Hozomány, Erdélyi Népzene régen és most, Visa 2 CD Napi Akció: 4500.-Ft helyett 4000.-Ft

Herczku Ágnes - CD borító
Herczku Ágnes
4 000 Ft

ÚJ PÁTRIA SOROZAT: 68 db CD DÍSZDOBOZOS KIADÁS 2018. Napi akció: 120.000.-Ft helyett 110.000.-Ft

Új Pátria Sorozat - CD borító
110 000 Ft

Új Pátria 50 db CD / Díszdobozban, Utolsó Óra Népzenei gyűjtés Napi Akció: 90.000.-Ft helyett 85.000.-Ft

Új Pátria 50 db Box - CD borító
85 000 Ft

Dizzy Gillespie: Swing Low, Sweet Cadilac 3500.-Ft helyett 2500.-Ft

Jazz - CD borító
Jazz
2 500 Ft

A magyar Jazz Története Napi Akció: 3990.-Ft helyett 3500.-Ft

Jávorszky Béla Szilárd - CD borító
3 500 Ft

Magos: Forgatós, Sajó Mentétől Székelyföldig Napi Akció: 3500.-Ft helyett 3000.-Ft

 - CD borító
3 000 Ft

Dresch Vonós Quartet:Forrásból Napi akció: 3500.-Ft helyett 3000.-Ft

Dresch Mihály - CD borító
Dresch Mihály
3 000 Ft

Ferenczi György és a Rackajam: 1-ső Pesti Rackák feats Russ Pahl / Kelet-Nyugat Napi akció: 3500.-Ft helyett 3000.-Ft

 - CD borító
Ferenczi György
3 000 Ft

Felsütött a nap az égre: Népzenei Karaoke / 2 DVD Napi Akció: 7900.-Ft helyett 7500.-Ft

DVD / Oktatóanyag - CD borító
DVD / Oktatóanyag
7 500 Ft

ESSZENCIA: ELINDULTUNK A NAGY ÚTRA...3000.-Ft helyett 2800.-Ft

 - CD borító
2 800 Ft

Juhász Zoltán: A népzene kultúrkörei / Népzenei kultúrák összefüggéseinek vizsgálata öntanuló rendszerekkel

3 400 Ft
Előadó: 
Juhász Zoltán
Juhász Zoltán - CD borító
Cikkszám: JZK02
Megjelenés éve: 
2016
Műsor idő: 
0 másodperc

A népzene kultúrkörei

Ebben a könyvben egy olyan számítógépes kutatás eddigi eredményeit és tanulságait szeretném nyilvánosságra hozni, amely népzenei kultúrák kapcsolatait elemzi a számítógépes „adatbányászat” és mesterséges intelligenciakutatás módszereivel. A kutatás másfél évtizede alatt létrehoztam egy népdaladatbázist, amely jelenleg összesen 44, európai, ázsiai, É- és D-amerikai kultúra mintegy 50 000 dallamát tartalmazza, és kidolgoztam az elemzéshez szükséges öntanuló algoritmusokat is, amelyek mintegy „maguktól” keresik meg a dallamok kapcsolataiban rejlő átfogó zenei szabályokat, rendezettségeket.
Az eredmények hat, jól azonosítható kultúrkörben, és sajátos zenei rendszerben élő zenei „nyelvcsaládot” mutatnak ki Eurázsiában, és az amerikai indiánok zenekultúráit is ebben a keretben helyezik el. Ezek a nyelvcsaládok részint közös földrajzi térségben élő népek kulturális kölcsönhatásaira, részint jogosan feltehető zenei „ősnyelvek” kisugárzására, továbbélésére vezethetők vissza. A magyar népzene a hat közül éppen annak a Kárpát-medencétől Anatólián, a Kaukázuson, a Volga-Káma vidéken át Mongóliáig, Kínáig, sőt É-Amerikáig és az Andok vidékéig felbukkanó zenei nyelvcsaládnak, kultúrkörnek a tagja, amelyet Szabolcsi Bence 1934-ben „hatalmas zenei nyelvláncnak” nevezett, és amely az újabb eredmények alapján feltehetően egy igen régi közös zenei ősnyelv mai leszármazottait öleli fel. Az eredmények szerint ez a zenei ősnyelv éppen a magyar népzenében él mai legteljesebb állapotában, így kézenfekvő a következtetés, hogy népzenénk az ősnyelvnek közvetlen, egyenes ági leszármazottja.
A következtetések alátámasztására könyvemben kottapéldák találhatók.
Remélem, hogy a könyv ilyen formában nemcsak a népzene vagy a számítástudomány iránt különösen érdeklődő, hanem a magyar kultúra iránt általában fogékonyságot érző olvasó számára is érdekes lehet.
Juhász Zoltán

Tartalom

BEVEZETÉS 7
B.1 Az analitikus népzenetudomány 12
B.2 Az összehasonlító népzenekutatás Magyarországon 16
B.3 A számítógépes zenekutatás 18
B.3.1 Az akusztikai jelek (hangfájlok) gépi elemzése 18
B.3.2 Gépi elemzés a szimbolikus jelek (digitális kották) szintjén 20
B.4 A könyvben használt módszerek 22

1. AZ ADATBÁZIS 25

2. A DALLAMVONALAK TÉRKÉPE 29
2.1. A dallamvonalvektor 31
2.2 A dallamvonalak távolságait tükröző pontrendszer: az MDS térkép 34
2.3 Dallamrokonságok gépi keresése a zenei távolság alapján 39
2.4 A kapcsolatok átfogó vizsgálata
– a dallamvonaltípusok (DVT-k) és a zenei térkép 43
2.5 Az egyesített dallamvonaltérkép 53

3. KULTÚRKÖRÖK ÉS DALLAMVONALRENDSZEREK (DV-rendszerek) 57
3.1 A dallamvonaltípusok eloszlása 44 kultúrában 58
3.2 A kultúrák rokonsági hálózata 75

4. FOKELOSZLÁSOK ÉS A FOKELOSZLÁSTÍPUSOK (FET-ek) 79
4.1 A fokeloszlások 80
4.1 A fokeloszlástípusok (FET-ek) 84

5. A FET-EK MEGOSZLÁSAI A HAT KULTÚRKÖRBEN – az FE-rendszerek 109

6. FET-EK KORRELÁCIÓI 119

7. A KULTÚRKÖRÖK KAPCSOLATAI
A DV-RENDSZEREK ÉS FE-RENDSZEREK SZERINT 143

8. AZ „ŐSNYELVI” ÉS A „KÁRPÁT-MEDENCEI-SKANDINÁV” KULTÚRKÖRÖK 155
8.1A 2 sz. „ősnyelvi” kultúrkör 156
8.2A 6 sz. „Kárpát-medencei-skandináv” kultúrkör 167

9. A MAGYAR NÉPZENE STÍLUSAI ÉS A HAT KULTÚRKÖR 179
9.1 Nagyambitusú pentaton, ereszkedő stílus 181
9.2 Dudanóta-kanásztánc stílus 185
9.3 Nagyambitusú emelkedő stílus 187
9.4 Nagyambitusú dúr, ereszkedő stílus 192
9.5 Sirató stílus 194
9.6 Régies kisambitusú és kisambitusú pentaton stílus 199
9.7 Pszalmodizáló stílus 204
9.8 Újszerű kisambitusú stílus 206
9.9 A Rákóczi dallamkörről és az újstílusról 207
9.10 Áttekintés 208

10. GENETIKAI KITEKINTÉS 213

11. ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK 219
11.1 DVT-k, kultúrkörök, DV-rendszerek, dallami alaprétegek 222
11.2 FET-ek, FE-rendszerek 224
11.3. A kultúrkörök kapcsolatrendszere 226
11.4 A magyar népzene helye Eurázsia zenei térképén 228

FÜGGELÉK 235
F.1. Súlyozott MDS algoritmus nem szimmetrikus bemeneti mátrixokkal 236
F.2 Az önszervező felhő algoritmus 238

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 241

IRODALOM 243

AZ ADATBÁZISOK FORRÁSAI 251